Feest > 2017 – Willem-Alexander 50 jaar en Cor Haagsman al 50 jaar vrijwilliger!

De burgemeester van Zandvoort reikte Cor op 26 april 2017 namens Zijne Majesteit ‘het lintje’ uit. (En zette Wil in de bloemetjes, ‘omdat zo’n loopbaan niet mogelijk is zonder de steun van het thuisfront’. En zo is het maar net!)

Cor is dus sinds vanmorgen Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Apetrots en vooral zéér verrast en heel erg blij liet hij de ceremonie over zich heen komen. ‘Hoe lang doe je al vrijwilligerswerk?’ vroeg de burgemeester. “Dat weet ik niet.. Eigenlijk al mijn hele leven, geloof ik..” De burgemeester had als 1e officiële registratie 1968, bijna 50 jaar dus nu, maar naar zeggen had Cor ook daarvoor al vrijwilligerswerk gedaan. Zijn werk voor KVS (al weer 30 jaar..) bleek slechts een deel ervan, maar natuurlijk wel een substantieel deel!

Daarom.. namens KVS -> Hartelijk dank Cor, voor al je werk en heel hartelijk gefeliciteerd met deze bekroning er op! Je verdient het zéér.

Voorlopige kampindeling 2017

Beste leden en aspirant-leden,

Wegens een kleine wijziging publiceren wij hierbij de laatste versie van de voorlopige kampindeling. Wij willen u tevens wijzen op het feit dat de kampindeling pas definitief bekend wordt Na de Algemene Leden Vergadering.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

2017 Voorlopige Kampindeling KVS-versie9-24022017 (435.0 KiB, 119 downloads)

 

Verlaat voorstel voor de ALV

Voorstel voor mogelijkheid tot BEPAALD PARDON

In januari stuurde ik (mede namens enkele andere kampeerders) een stuk naar het bestuur met het verzoek om die tekst als voorstel aan de vergadering voor te leggen. Het ging over wie er in ons huisje mag logeren. Dat stuk is nu niet geplaatst in het vergadernummer, omdat het bestuur zelf al een ander voorstel op dit vlak had geformuleerd. Daarmee was een deel van onze tekst ook achterhaald, maar ons voorstel zou ik toch graag als aanvulling op het bestuursvoorstel willen handhaven.
Daarom hieronder een deel van de oorspronkelijke tekst – zodat u weet waar het om gaat.

We zouden 3 seizoenen willen mogen experimenteren met de regeling ‘Bepaald Pardon’.
Dat wil zeggen dat de regel rond logeren blijft zoals ze is (of zoals ze wordt op 7 maart), maar er kan ook een BP aangevraagd worden bij het bestuur voor een ‘geval’ dat er net buiten valt.
Het bestuur kan deze taak natuurlijk desgewenst uitbesteden aan een vertrouwenscommissie als de ALV daarmee instemt.
Er wordt dan dus een eenmalige uitzondering op de regel gemaakt.

Onder welke voorwaarden precies – dat weten we nog niet. Dat zal in de praktijk geleerd moeten worden. Ieder jaar zal er dus geëvalueerd en desgewenst bijgesteld moeten worden En wie nu al suggesties ter verbetering heeft > graag! We houden ons aanbevolen.

Om mee te beginnen denken we nu aan de volgende voorwaarden:
. er moet sprake zijn van een aantoonbaar familie- en/of samenlevingsverband;
. het BP moet op tijd zijn aangevraagd (vóór 5 januari) zodat bestuur of commissie in maart tijdens ALV kan melden wat er dat jaar in dat opzicht te verwachten valt;
. BP-er(s) moeten met naam, adres en telefoonnummer bekend worden gemaakt bij bestuur en buren (misschien ook foto?);
. BP-er(s) moeten bekend zijn met strandleven en op de hoogte zijn van onze regels;
. BP-er(s) moeten verklaring ondertekenen waarin ze zich bereid verklaren om zich aan onze regels te houden.

En last but not least > als er toch sprake van verhuur blijkt te zijn (geweest), en er dus in strijd gehandeld is met de intentie van deze regel en er gesjoemeld is met de voorwaarden, dan wordt het lid dat verhuurde zonder pardon en voor het leven geschorst.

Met hartelijke groet!
Corine Weerman