FAQ

U kunt aan deze FAQ geen rechten ontlenen. • Ik wil donateur worden. Hoe gaat dat?

  Op onze website (www.kvstrandgenoegen.nl) kunt u het betreffende formulier vinden. Dit formulier kunt u vinden op deze website onder het kopje documenten, 'documenten voor donateurs', 'aanmeldingsformulier nieuwe donateur'. Om ingeschreven te worden, dient u de eerste keer zelf 15 euro over te maken op het rekeningnummer van onze vereniging en het formulier te ondertekenen en op te sturen naar de ledenadministratie. Na ontvangst van de 15 euro en het formulier, wordt u ingeschreven en krijgt u een verenigingsnummer. Dit nummer krijgt u via de ledenadministratie per e-mail toegestuurd. U geeft met de ondertekening van het formulier ook direct een automatische incasso af. De eerste keer maakt u het bedrag dus zelf over, daarna gaat het automatisch.

 • Ik wil met een huisje op het strand staan. Hoe regel ik dat?

  De huisjes die op het strand staan, zijn privé eigendom. In de mededelingenkasten hangen advertenties van te koop staande huisjes. De mededelingenkast kunt u vinden bij de toiletten van onze vereniging op het strand. Er zijn twee soorten huisjes t.w. de bouwhuisjes (deze dien je zelf in elkaar zetten) en de units (kant en klare huisjes). Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met de eigenaar van het huisje/unit. Nadat u eigenaar bent geworden van zo'n huisje/unit, neemt u, samen met de verkoper, contact op met het bestuur. Zij geven u meer informatie over de dan te nemen stappen. Houdt u er rekening mee, dat er een wachtlijst is en dat het niet zeker is dat u het volgende seizoen kunt staan. Informeer hierover bij het bestuur.

 • Ik heb een huisje gekocht op het strand. Wat zijn de belangrijkste zaken die ik goed moet regelen?

  Er moeten een drietal formulieren ingevuld worden. Deze kunt u vinden op deze website.

  1. Formulier 'Staanformulier nieuwe bewoner'. Wordt ingevuld door de nieuwe bewoner.
  2. Formulier 'Borg Kopers Strandhuisje'. Wordt ingevuld door de nieuwe bewoner.
  3. Formulier 'Overdracht formulier verkoop strandhuisje'. Wordt door de koper en de verkoper samen ingevuld. Daarna wordt dit formulier ondertekend door iemand van het bestuur.

   

  De parkeervergunning en de douche- en toiletsleutel kunt u overnemen van de verkoper.

  Overleg met de verkoper van het huisje/unit wie de waterslang en de keerklep krijgt. Mocht het zo zijn dat de verkoper zijn waterslang en keerklep meeneemt, dan dient u daar volgend seizoen zelf voor te zorgen. De waterslang koopt u zelf en de keerklep kunt u kopen bij het bestuur.

  U mag in het gekochte huisje kamperen vanaf 15 mei indien de verkoper stopt met kamperen bij KVS. In alle andere gevallen mag u vanaf 1 juli in het huisje verblijven. Alle formulieren en de borg moeten in het bezit zijn van het bestuur voordat u gebruik mag maken van het huisje. Indien u het volgende seizoen in aanmerking komt voor een plaats, houdt u er dan rekening mee dat u ook direct een trap dient te plaatsen.

   

  Met het kopen van een huisje, heeft u nog geen recht op een staanplaats voor het volgende seizoen. Laat u desgewenst informeren door het bestuur.

 • Ik heb een huisje gekocht van iemand van een andere vereniging. Wat moet ik regelen?

  U neemt contact op met het bestuur van de betreffende vereniging. Zij vertellen u welke stappen er genomen moeten worden.

 • Ik heb mijn huisje verkocht aan iemand van KVS. Wat moet ik regelen?

  U dient samen met de koper het formulier 'Overdrachtformulier' in te vullen.

 • Ik heb mijn huisje verkocht aan iemand buiten KVS. Aan het einde van het seizoen wordt het huisje meegenomen. Wat moet ik regelen?

  Bespreek met de koper van het huisje/unit en alles wat erbij hoort (zoals trappen, dijkschotten etc.) wie verantwoordelijk is voor het afbreken en/of vervoeren van het huisje/unit. Neem contact op met de vervoerder (Paap) welk huisje/unit volgend jaar waar geplaatst moet worden. Indien het om een unit gaat, dient u dit ook door te geven aan het bestuur.

 • Ik wil een plaats aanvragen. Hoe doe ik dat?

  Allereerst dient u donateur te zijn. Als u een verenigingsnummer heeft ontvangen kunt u een verzoek indienen bij de ledenadministratie (ledenadmin@kvstrandgenoegen.nl) om een plaats aan te vragen op het strand. Als u reeds een verenigingsnummer heeft, dan kunt u dit verzoek direct indienen. Verzoek tot plaatsing moet bij de ledenadministratie binnen zijn voor 1 juni.  U kunt dit verzoek indienen via de e-mail. Indien u donateur bent van onze vereniging, wil dat nog niet automatisch zeggen dat u daarmee een plaats heeft aangevraagd. Er is nl. een lijst met donateurs en een aparte lijst met donateurs die een plaats aanvragen. Indien u geen plaats toegewezen heeft gekregen, moet u voor het volgende seizoen weer opnieuw een verzoek tot plaatsing indienen bij de ledenadministratie. Dit gaat niet automatisch.

 • Hoe verloopt de toewijzing van staanplaatsen?

  Het toewijzen van plaatsen gaat als volgt:

  1. leden
  2. 2e jaars aspirantleden
  3. 1e jaars aspirantleden
  4. donateurs.

  Mensen die nog niet eerder bij KVS hebben gekampeerd zijn donateurs. Indien u geplaatst kan worden met uw huisje (1e keer), dan bent u dat jaar 1e jaars aspirantlid. Indien u het volgende jaar weer geplaatst kan worden (2e keer), dan bent u 2e jaars aspirantlid. Indien u het derde jaar weer geplaatst kan worden (3e keer), dan kunt u lid worden indien u daartoe goedkeuring krijgt van het bestuur.

 • Ik wil een oppas voor mijn kinderen in het huisje, kan dat?

  Het is toegestaan om een oppas voor uw minderjarige kinderen in uw huisje te laten voor maximaal 23 dagen per seizoen. Een oppasverzoek geldt voor een periode van minimaal 7 dagen. Dit verzoek moet u schriftelijk aanvragen middels een formulier dat u op de website van kvs kunt vinden. Dit formulier staat onder het kopje 'Documenten' en daarna kiest u voor 'Documenten voor leden', 'Oppasformulier'. Dit formulier moet minimaal twee weken voor aanvang van de oppasperiode in het bezit te zijn bij het bestuur.

 • Ik sta nieuw op het strand. Aan wie kan ik wat vragen?

  De mensen op het strand zijn altijd bereid om elkaar te helpen. U kunt dus waarschijnlijk zeer goed met uw vragen bij de naaste buren terecht. Mocht e.e.a. toch niet helemaal naar wens gaan of duidelijk zijn, dan kunt u een briefje deponeren in de brievenbus van het bestuur die bij de toiletten hangt. Als u een hele korte of dringende vraag heeft, kunt u ook bij één van de bestuursleden langs gaan.

 • Ik stop met kamperen, maar wil wel donateur blijven bij KVS. Kan dat?

  Uiteraard kan dat. U krijgt een nieuw verenigingsnummer en u zal dus niet ingeschreven blijven staan op uw 'oude' verenigingsnummer.