laat het strand schoon achter

KVSchoon

Deze week leveren we ons stuk strand weer op aan de dagjesmensen. En dat doen we natuurlijk schoon! En dan bedoelen we ook echt schoon. Dus geen vergeten beschoeiingplaten of -paaltjes, stukken waterleiding, vergeten speelgoed en natuurlijk al helemaal geen vuil. Denkt u nu: oeps, ik ben nog wat vergeten…. Zorg dan dat het voor zondag as. verdwenen is. Op zondag om 14.30 uur doet onze rommelcommissie een eindschouw. En dan treffen ze natuurlijk een spic en span KVS!

Update van de kandidaat voorzitter

Beste allemaal,

 Dank voor de positiviteit, hartverwarmende woorden & goede raad die ik ontvang n.a.v. mijn kandidaatstelling voor de voorzitter-bestuursfunctie bij KVS.

Met het Bestuur ben ik al veel in gesprek over lopende materie & zaken. Helaas viel mij de twijfelachtige eer om ons gelijk te buigen over twee afzonderlijke berispingen, respectievelijk een eerste, en een derde officiële waarschuwing m.b.t. maximale lengte, breedte en/of nokhoogte. Het werd al min of meer in mijn intro (KVS Nieuws augustus 2019) gezegd: ik ben fulltime kampeerder, en ‘parttime’ gast-voorzitter. Geen politieagent. Ik blijf dan ook graag duidelijk op dit punt: we hebben kampeerregels. En hoewel ik nog zelf veel moet leren: met het gehele Bestuur verwacht ik dat iedere KVS-er (donateur, aspirant of lid) van de geldende regels op de hoogte is en zich aan die regels houdt. Ik ga er namelijk geen spelletje van maken.

Saamhorigheid onder & samenwerking door alle KVS-ers

Ik ben heel erg positief over de saamhorigheid onder & samenwerking door alle KVS-ers. Er wordt ontzettend veel gedaan binnen de vereniging; ik word daar persoonlijk heel blij van. Kijk nu bijvoorbeeld naar het opruimen van het kamp. Dat lijkt geheel organisch te gaan. Ook de aanwijzing & uitvoering van de dienstbaarheidstaken gaat goed. En niet te vergeten de geweldige (kinder)activiteiten van het afgelopen seizoen. Aan allen die aan allerlei verschillende kanten hebben meegewerkt & zich hebben ingezet: ontzettend bedankt!

Toetreding Bestuursleden: Ilja Mul & Arne van den Bor

Met dezelfde positiviteit meld ik graag dat Ilja Mul & Arne van den Bor zijn toegetreden als Bestuursleden, respectievelijk voor o.a. Communicatie en Techniek/Operatie. Ilja & Arne vullen het Bestuur in ieder geval tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan.

Ons vernieuwd KVS-organogram (concept) staat op de KVS-website.

Er ligt veel in het verschiet: hoeveel meer handen & gedachten, hoe lichter het werk. Nogmaals, namens het gehele Bestuur: Ilja & Arne, van harte welkom!

Veel verschillende commissies

Wist u dat wij op dit moment zo’n 24 (!) commissies en projecten hebben lopen? Aan een aantal commissieleden heb ik mij al voorgesteld (bijvoorbeeld de Commissie van Beroep, Kas-, Kascontrole-, Kluphuis-, bar- en jubileum-/feestcommissie). Met het oog op transparantie & onderlinge verbinding zal ik met alle verschillende commissies contact opnemen, en o.a. vragen naar de successen in 2019 & de plannen voor 2020.

Afsluitend: beste KVS-ers, het kamp stroomt langzaam leeg, de herfst lijkt langzaam te beginnen. Ik wens iedereen een fijn uiteinde van het seizoen.

Tot snel, tot horens.

Groet,
Marek, kandidaat-voorzitter

Maak het over

Een bericht van  de firma Paap met betrekking tot het afrijden van de units:

Aan de vlonders voor en achter mag niets uitsteken en er mag niets aan de vlonders worden gehangen.

Liever nog dan cash-betalingen, heeft de firma dat iedere huisjesbezitter het verschuldigde bedrag overmaakt. Natuurlijk wel als dit op tijd gebeurt. Doe dit dus vóór 5 september, zodat Paap op het moment van rijden een actuele lijst heeft. Mocht u betaald hebben na 5 september, laat Paap op de dag van vervoer via de smartphone zien dat er toch betaald is.

Het rekeningnummer van Paap: NL 19 RABO 0326 33 83 65, ten name van Gebr. Paap, onder vermelding van vereniging, naam en huisjesnummer.

Cash betalen  blijft mogelijk. In september 2019 is het te betalen bedrag: €780 voor de units.

[noot van de webredactie: http://www.gebroederspaap.nl/zandvoort%20h-s.htm voor de planning van het afrijden.]

Afsluiting van het water

Tijdens het overleg van de waterleidingcommissie van vrijdag 16-8-2019, is besloten dat de waterleiding van de boven-en benedenrij wordt afgesloten in het weekend van 7 en 8 september aanstaande. Het is voor iedere kampeerder van belang dat de keerklep op de juiste wijze wordt gedemonteerd en onderhouden. Een uitgebreide instructie met foto’s staat in de bijlage die iedereen hieronder  kan downloaden.

Vriendelijke groeten namens de waterleidingcommissie,
Paul Keizer (huisje 404)

Onderhoud Keerklep (98.0 KiB, 595 downloads)