Betaling Paap

Dit bericht stond in het Helios nieuws. Of dit ook zo voor KVS werkt ga ik voor het gemak maar even van uit.

MEDEDELING GEBROEDERS PAAP

Mogelijkheid van betaling vervoer/opslag van units aan gebroeders Paap 2019

Wanneer men de kosten van het vervoer/opslag van uw unit liever overmaakt i.p.v. het verschuldigde bedrag ter plaatste te overhandigen is dit mogelijk onder de volgende voorwaarde:

Overmaking voor 1 april: Het verschuldigde bedrag dient vóór 1 april 2019 overgemaakt te zijn naar de rekening van Gebr. Paap. Wanneer u het verschuldigde bedrag vóór 1 april 2019 heeft overgemaakt heeft Paap een actuele lijst van betalingen op het moment van rijden.

Overmaking ná 1 april: U laat via uw smartphone de overschrijving zien van het verschuldigde bedrag.

In april 2019 is het verschuldigde bedrag voor units €350 Dit kunt u overmaken naar: NL 19 RABO 0326 33 83 65 t.n.v. Gebr. Paap Onder vermelding van vereniging, naam en huisjes-nummer.

U kunt het verschuldigde bedrag nog steeds ter plaatse overhandigen indien u geen gebruik maakt van overschrijving.

TE KOOP…

TE KOOP

Per 1 juli bieden wij ons zeer geliefde strandhuisje te koop aan. Half april gaan wij het opbouwen en het zal vanaf begin mei te bezichtigen zijn.
De verkoop zal in overeenstemming gaan met de regels van de KampeerVereniging Strandgenoegen. Dat betekent dat er vanaf 1 juli tot aan het…Facebook

Conceptvisie Kust Zandvoort

Vanaf 7 maart 2019 ligt de conceptvisie van het door de gemeente Zandvoort aangestelde Q-team (kwaliteitsteam) ter inzage in het stadhuis gedurende een periode van 6 weken. Omdat ook wij aan de kust verblijven is het misschien interessant om de visie vorming van de gemeente Zandvoort en haar inwoners te volgen en op die manier geïnformeerd te zijn. Daarom hieronder bijgesloten de conceptvisie genaamd:

Zandvoort waar de Metropool de kust kust