Update van de voorzitter: KVS tegen Corona

Beste allemaal,

We zitten in heftige tijden. Allereerst hoopt het gehele KVS Bestuur dat u en uw naasten gezond zijn & blijven tijdens deze wereldwijde uitbraak van het Corona-virus. Let goed op uzelf en op uw naasten!

Update 30 maart 2020 – komende donderdagmiddag vindt er in Zandvoort (op gepaste afstand!) een gesprek plaats tussen burgemeester/wethouder en de Federatie. KVS -net als andere zusterverenigingen- heeft input geleverd voor het gesprek. De Federatie neemt tijdens het gesprek met de gemeente nog geen besluiten.

Aansluitend belt de Federatie met Paap voor verdere afstemming, en donderdagavond informeert de Federatie de zusterverenigingen. Onze volgende update zal daarom waarschijnlijk aanstaande donderdagavond zijn.

 

Update 28 maart 2020

***KVS-bestuursmaatregel (noodsituatie)***

Beste KVS-ers,

Bijzondere tijden, en lastige beslissingen die (nog) gemaakt moeten worden.

We zitten allemaal noodgedwongen in hetzelfde schuitje: onze definitieve kampindeling is al gemaakt, verplichtingen zijn aangegaan w.o. staangelden betaald, en bulldozeren al gedaan.

Op dit moment hebben we nog geen recente overslaan-verzoeken ontvangen. Maar beter vooraf communiceren, dan achteraf rechttrekken: het KVS Bestuur heeft unaniem besloten om vanaf dit moment voorlopig geen overslaan-verzoeken te accepteren. Details volgen.

Dit is wellicht voorbarig. Wij weten ook niet wat wel/niet komen gaat, en wij hebben ook veel vragen. Wanneer er uitzonderlijke situaties zijn, horen we natuurlijk graag.

Blijf voorzichtig!
Namens het volledige Bestuur.

 

Update 27 maart 2020, 20:00u – Slecht nieuws update: voor het eerst gebruik van woord ‘strandhuisje’ en ‘slaaphuisje’ in de (nood)verordening. En per direct noodverordening van veiligheidsregio Kennemerland van kracht: vooralsnog geen plaatsing van strand- en/of zogenaamde slaaphuisjes. En sluiting van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen die zijn opgenomen in de noodverordening in beginsel gelden tot en met maandag 6 april 2020, met uitzondering van het verbod op evenementen in artikel 2.1, derde lid (tot 1 juni 2020).

In de tussentijd: vriendelijk verzoek om niet Paap te bellen over hoe & wat. Bel wel je andere (winter)opslag of vervoerder.

Een update volgt zo spoedig mogelijk (gepland voor maandagavond na overleg Federatie en gemeente).

 

Update 27 maart 2020

***OPROEP***

Beste KVS-ers inclusief (aspirant-)leden, donateurs, sponsoren en diegenen die ons een warm hart toedragen,

De situatie raakt ons allemaal diep. Voor zover dat mogelijk is, goed dat we zoveel mogelijk (digitaal) met elkaar in contact proberen te blijven: doe dat wel veilig en conform opgelegde maatregelen.

Niet alleen gelet op onze KVS Kernwaarden (met ezelsbruggetje: VitamineS.A.P.): Samenwerken, Actief, Positief met Veiligheid voorop, hierbij oproep aan:

Onze secretaris Circe brengt met het KVS bestuur graag KVS-ers zo goed mogelijk samen.

 

Update 26 maart 2020, 19:48u – de wethouder heeft de Federatie gebeld dat morgen einde van de dag/ begin van de avond besluiten worden genomen.

Eigenlijk zoals eerder gepland.

 

Update 26 maart 2020 – heet van de pers, en een beetje vroeg dus met slag om de arm!

De loco-burgemeester van Zandvoort, de heer Berendsen liet onze Federatie weten dat de burgemeester om 17:00u vandaag een persconferentie geeft/gaf.

Het gaat waarschijnlijk om bevestiging van aangescherpte (landelijke) maatregelen, en wellicht over het wel/niet instellen van verbod m.b.t. aanwezigheid op het strand. Dit dan mogelijk via een zogenaamde noodverordening van de Veiligheidregio.

De Federatie heeft de loco-burgemeester benadrukt dat de zusterverenigingen scenario’s hebben besproken w.o. sowieso annuleren van (feest)activiteiten.

Zodra er meer detail bekend is, volgt een update.

 

Update 25 maart 2020 – geen nieuws helaas.

De gemeente laat weten dat het helaas niet is gelukt een antwoord te geven op de vragen. De burgemeester en/of wethouder neemt a.s. vrijdag bestuurlijk contact op met de Federatie.

Namens KVS heb ik de Federatie gevraagd naar afschrift van de vragen. Wij weten niet precies wat is voorgelegd aan de gemeente. Ook heb ik de Federatie gevraagd in geval er een voorstel komt, dit voorstel eerst met alle zusterverenigingen wordt gedeeld/besproken.

 

Update 24 maart 2020 – het KVS Bestuur is door de Federatie op de hoogte gesteld dat gemeente Zandvoort (hopelijk) op 25 maart 2020 verdere mededelingen kan doen over de situatie.

 

23 maart 2020 – het KVS Bestuur onderschat deze situatie niet: de snelheid van de verspreiding & de impact van het virus moet serieus genomen worden. Het virus verspreidt niet zichzelf, mensen doen dat.

Het Bestuur is daarom begonnen met het bespreken & voorbereiden van mogelijke maatregelen m.b.t. het Corona-virus & onze vereniging met veel oudere mogelijk kwetsbare leden.

 

Opzetten van het kamp

De Federatie gaat met de gemeente deze week in gesprek m.b.t. opzetten van alle kampen.

We houden rekening met mogelijke volgende scenario’s o.b.v. rijks- en/of gemeentelijke instructies:

 1. We mogen niet plaatsen en kampeerseizoen 2020 wordt geannuleerd;
 2. We mogen nu nog niet plaatsen maar pas op een later tijdstip als de Corona-maatregelen minder streng worden;
 3. We mogen wel plaatsen maar niet gebruiken totdat de maatregelen daar ruimte voor bieden;
 4. We mogen wel plaatsen en gebruiken onder voorwaarden w.o. dat we ons houden aan richtlijnen. Als maatregelen dat vereisen kan op een later tijdstip kamperen alsnog verboden worden;
 5. We mogen wel plaatsen en gebruiken zonder extra voorwaarden waarbij we ons houden aan richtlijnen.

Ad: onze voorkeur heeft scenario 4 of 5. Mogelijke voorwaarden kunnen zijn: geen bezoek, tenzij noodzakelijk ter ondersteuning bij het opbouwen (maximaal drie mensen, niet behorend bij het gezin).

Voor alle scenario’s geldt dat er later gesproken moet worden met de gemeente over de financiële gevolgen voor onze kampeerders (staangeld en toeristenbelasting).

Bovendien zal er bij scenario 1 en 2 een afspraak met o.a. Paap/gemeente moeten komen m.b.t. het langer opslaan van units/huisjes op de huidige of een andere locatie. Bij scenario 3 spelen de vragen: hoe onderhouden we het kamp bij storm etc., en hoe zit het met de beveiliging?

Wij wachten de resultaten van de Federatie-bespreking met de gemeente af, en berichten KVS-ers zo spoedig mogelijk.

 

Alle KVS-(feest)activiteiten 2020 geannuleerd

Het nieuw bekrachtigde KVS-bestuur heeft niet de eer om direct na de recente ALV te adviseren over moeilijke maar toch noodzakelijke maatregelen m.b.t. geplande KVS-(feest)activiteiten. Het Bestuur heeft feedback gevraagd & ontvangen van de verschillende KVS-commissies w.o. de Jubileum-, Feest-, Sport-, Kinderactiviteiten- en barcommissie.

O.b.v. recente RIVM-berichtgeving, onze KVS Kernwaarden met Veiligheid voorop, en gelet op de vele oudere KVS-ers die mogelijk in de doelgroepen vallen, neemt het Bestuur geen enkel risico.

Het Bestuur heeft unaniem besloten dat alle KVS-(feest)activiteiten voor 2020 zijn of moeten worden geannuleerd. Het Bestuur neemt hierdoor mogelijke onrust weg onder KVS-ers. En, KVS volgt hierbij de beslissingen van zusterverenigingen die ook alle (feest)activiteiten hebben geannuleerd.

Ter informatie: bijeenkomsten (o.l.v. organisatie door KVS) kunnen beboet worden (geschat op EUR 4.000,–), en opgemerkt wordt dat de Burgemeester mogelijke kampementen (direct) kan sluiten. Voor de goede orde, (aspirant-)leden zijn zelf verantwoordelijk voor mogelijke boetes.

Samengevat: KVS annuleert alle (feest)activiteiten in 2020. Het Bestuur wil allereerst focussen op het opzetten van het kamp. En dan, in de toekomst nadenken over mogelijke (feest)activiteiten en/of het hebben van feestactiviteiten gepast is.

We vertrouwen op begrip.

Wees en blijf voorzichtig, en lief voor elkaar!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Van de voorzitter – maart 2020

Van de voorzitter – maart 2020

Beste allemaal,

Vorige week dinsdagavond hadden wij een drukbezette & positieve KVS Algemene Ledenvergadering met veel stemgerechtigden, en dat is fijn. Ik ben blij te melden dat het hele kandidaat-Bestuur nu bekrachtigd is: het volledige Bestuur gaat samen met alle KVS-ers mooie dingen blijven doen. En vooral van het strand genieten! Uitkomst van de ALV d.d. 10 maart 2020 in grote lijnen:

ALV-boekje volgend jaar geheel digitaal

Vrijwel iedereen had zelf het ALV-boekje geprint (of keek mee met buurman of -vrouw) – dank aan Ilja voor de grote redactieklus! Zoals gezegd: dit was een overgangsjaar m.b.t. het ALV-boekje, waarbij we welgeteld drie verzoeken ontvingen voor een geprinte versie. We zetten deze kostenbesparing door, en versturen het ALV-boekje volgend jaar alleen nog digitaal.

Ontvangen positieve feedback m.b.t. de ALV

‘Hoewel er ontzettend veel op de agenda stond, duurde de vergadering niet (te) lang, en konden we vlot en gericht de vele belangrijke agendapunten doorlopen. Er was ruimte voor het stellen van vragen die al dan niet naar aanwezig groepsbelang werden behandeld. We hebben nog nooit zoveel gestemd. Leuk team, dat nieuwe bestuur!’

Lees verder

Voorkeurskandidaat toiletschoonmaker geselecteerd

Voorkeurskandidaat toiletschoonmaker geselecteerd

Beste allemaal,

Namens het Bestuur ben ik heel blij te melden dat uit de sollicitanten voor onze vacature toiletschoonmaak een Voorkeurskandidaat is geselecteerd: Marleen en Andries van Duinen. Marleen en Andries zijn ontzettend enthousiast en willen heel graag bijdragen aan KVS.

Marleen zegt zelf: ‘Wij zijn ongelofelijk blij dat we voor jullie en de vereniging mogelijk een bijdrage mogen leveren aan het strandgenoegen. Wij zullen we onze “stinkende” best doen om de lach die wij nu op ons gezicht hebben ook bij jullie te voorschijn te halen. We hopen op een prachtige zomer en een fantastisch jubileum jaar.’

Ik bedank graag Irene en Annet (ToiletVervangen?-commissie) voor hun hulp met het afnemen van de interviews en hun feedback.

NB en voor de goede orde, na instemming van de Algemene Ledenvergadering wordt e.e.a. pas bevestigd.

Tot zover,

Marek, kandidaat Voorzitter

KVS zoekt toiletschoonmaker(s) 3: versnelde staanplaats

KVS zoekt toiletschoonmaker(s) en biedt eventueel donateurs een versnelde staanplaats! (derde oproep)

Ben je (of word je) donateur van KVS en wil je dolgraag snel een staanplaats? Dan is dit je kans! We hebben een plek met voorrang beschikbaar voor een schoonmaker van onze toiletunit. Voor die plek moet je -naast samen met ons genieten van het strand- natuurlijk wel wat doen. Onze voorwaarden kort op een rij:

 • Je bent (of wordt) donateur van KVS
 • Je hebt (binnenkort) een strandhuisje
 • Je bent iedere dag beschikbaar van half april t/m half september voor schoonmaken van de toiletten en douche (tweemaal per dag)
 • Je herkent jezelf in de vacature voor toiletschoonmaker

Wat krijg je daarvoor terug? Direct een staanplaats op het mooiste stukje strand, in slaap vallen met het ruisen van de zee, ontbijten met je voeten in het zand, dankbare kampeerders en daarnaast met een goede vrijwilligersvergoeding.

Iets voor jou? Neem dan contact op met Marek via voorzitter@kvstrandgenoegen.nl.  Ook als je vragen hebt over de plaats en/of de vacature kun je bij hem terecht. Sluiting van dit sollicitatieproces: 19 januari 2020.

Mobiliteitsplan F1

Mobiliteitsplan F1

Bron: NH Nieuws

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft zojuist de plannen bekendgemaakt voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort.

In het 75 pagina’s tellende document staat hoe de organisatie van de Grand Prix denkt Zandvoort en de omliggende plaatsen bereikbaar te houden tijdens het race-evenement op 1, 2 en 3 mei 2020. De plannen moeten nog door de gemeente Zandvoort en onder meer de hulpdiensten worden goedgekeurd.

Lees verder

Update vacature toiletschoonmakers

De Toiletschoonmakers-vacature heeft uitgestaan met sluitingsdatum van 15 november jl. Alle leden die hem hebben gedeeld: dank daarvoor! Helaas moeten we melden dat er geen sollicitanten hebben gereageerd.

Het bestuur heeft de vacature op de volgende manieren onder de aandacht gebracht:

 • Algemene update naar (aspirant)leden KVS sturen
 • Vacature gecommuniceerd via KVS Facebook
 • Vacature gecommuniceerd via KVS website
 • Vacature gedeeld met Federatie 

We delen de vacature nog een tweede keer, in de hoop dat het alsnog reacties en sollicitanten oplevert. We brengen hem ook nog eens onder de aandacht bij de Federatie. We hopen dat jullie hem ook nog eens flink willen delen. Heb je wel interesse, maar ook nog twijfels? Laat het ons weten, zodat we mee kunnen denken.

Het bestuur