Positief nieuws, nog geen zekerheid

Positief nieuws, nog geen zekerheid

De media en Facebook staan er vol mee: De gemeente heeft aangegeven dat strandhuisjes weer mogen. Voordat we een gat in de lucht springen: we hebben nog geen zekerheid dat we mogen uitrijden en gebruik mogen maken van ons huisje.

De wethouder van Zandvoort heeft de Federatie op 1 mei laten weten dat strandhuisjes ‘onder voorwaarden’ mogen worden opgebouwd en gebruikt. Eind volgende week is er een gesprek met de Federatie en de Burgemeester over die voorwaarden.

Het gaat de goede kant op, we zijn er nog niet. Hopelijk volgende week meer duidelijkheid. We houden jullie op de hoogte!

Veiligheidsregio zegt: Tot 20 mei geen strandhuisjes

Helaas, tot en met 19 mei geen verandering voor KVS. Het kabinet heeft de meeste corona-maatregelen verlengd tot en met 19 mei. De veiligheidsregio Kennemerland, waar Zandvoort onder valt, heeft dit overgenomen in haar nieuwe noodverordening. Dit betekent tot en met 19 mei geen strandhuisjes. We blijven in overleg met de Federatie en Gemeente en hopen op beter nieuws na 19 mei.

Lees verder

Update van de voorzitter 26 april 2020

Update van de voorzitter 26 april 2020

Beste allemaal,

Kleine reminder: het laatste KVS-nieuws wordt het eerst geplaatst op onze KVS-website, en dan op KVS Facebook. Geen lid van Facebook voor automatische nieuwsupdates? Kijk dan regelmatig op onze KVS-website voor het laatste KVS-nieuws! 

Het blijft koffiedik kijken en ik durf het bijna niet te zeggen, maar volgens mij gaan we eerweeks na het strand. We blijven positief! Veel belangrijker: met het gehele Bestuur hoop ik dat iedereen gezond is & blijft tijdens deze moeilijke periode.

Lees verder

KVS en corona – update 13 april

KVS en corona – update 13 april

Het federatieve overleg van vorige week werd door het Dagelijks Bestuur van de Federatie geannuleerd wegens ‘geen urgente zaken’. KVS heeft met klem verzocht om die vergadering om juist urgente zaken te bespreken zoals Corona & kampactiviteiten, de financiën van de Federatie en het proces m.b.t. voorzitterschap (de Voorzitter van de Federatie stapt medio dit jaar op). Ons verzoek mocht niet baten.

Lees verder

Update van de voorzitter: KVS tegen Corona

Beste allemaal,

We zitten in heftige tijden. Allereerst hoopt het gehele KVS Bestuur dat u en uw naasten gezond zijn & blijven tijdens deze wereldwijde uitbraak van het Corona-virus. Let goed op uzelf en op uw naasten!

Update 30 maart 2020 – komende donderdagmiddag vindt er in Zandvoort (op gepaste afstand!) een gesprek plaats tussen burgemeester/wethouder en de Federatie. KVS -net als andere zusterverenigingen- heeft input geleverd voor het gesprek. De Federatie neemt tijdens het gesprek met de gemeente nog geen besluiten.

Aansluitend belt de Federatie met Paap voor verdere afstemming, en donderdagavond informeert de Federatie de zusterverenigingen. Onze volgende update zal daarom waarschijnlijk aanstaande donderdagavond zijn.

Lees verder

Van de voorzitter – maart 2020

Van de voorzitter – maart 2020

Beste allemaal,

Vorige week dinsdagavond hadden wij een drukbezette & positieve KVS Algemene Ledenvergadering met veel stemgerechtigden, en dat is fijn. Ik ben blij te melden dat het hele kandidaat-Bestuur nu bekrachtigd is: het volledige Bestuur gaat samen met alle KVS-ers mooie dingen blijven doen. En vooral van het strand genieten! Uitkomst van de ALV d.d. 10 maart 2020 in grote lijnen:

ALV-boekje volgend jaar geheel digitaal

Vrijwel iedereen had zelf het ALV-boekje geprint (of keek mee met buurman of -vrouw) – dank aan Ilja voor de grote redactieklus! Zoals gezegd: dit was een overgangsjaar m.b.t. het ALV-boekje, waarbij we welgeteld drie verzoeken ontvingen voor een geprinte versie. We zetten deze kostenbesparing door, en versturen het ALV-boekje volgend jaar alleen nog digitaal.

Ontvangen positieve feedback m.b.t. de ALV

‘Hoewel er ontzettend veel op de agenda stond, duurde de vergadering niet (te) lang, en konden we vlot en gericht de vele belangrijke agendapunten doorlopen. Er was ruimte voor het stellen van vragen die al dan niet naar aanwezig groepsbelang werden behandeld. We hebben nog nooit zoveel gestemd. Leuk team, dat nieuwe bestuur!’

Lees verder