Conceptvisie Kust Zandvoort

Vanaf 7 maart 2019 ligt de conceptvisie van het door de gemeente Zandvoort aangestelde Q-team (kwaliteitsteam) ter inzage in het stadhuis gedurende een periode van 6 weken. Omdat ook wij aan de kust verblijven is het misschien interessant om de visie vorming van de gemeente Zandvoort en haar inwoners te volgen en op die manier geïnformeerd te zijn. Daarom hieronder bijgesloten de conceptvisie genaamd:

Zandvoort waar de Metropool de kust kust