Informatie donateurs

Donateurs mogen de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van KVS alsmede diverse evenementen bijwonen, maar donateurs hebben geen stemrecht tijdens vergaderingen. Een donateur kan met zijn unieke verenigingsnummer een plaats aanvragen bij KVS (zie FAQ lijst). Wie eenmaal een plekje heeft, geeft deze niet snel op. De wachtlijst is dus lang en het verloop klein. Als u graag op het strand wilt ‘staan’, is het verstandig om ook bij de zusterverenigingen van KVS donateur te worden.

De donateursbijdrage met digitaal KVS NIEUWS is € 20,00 per jaar. U kunt zich inschrijven als donateur door het formulier ‘aanmeldingsformulier nieuwe donateur‘ uit te printen, in te vullen en op te sturen. U mag het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en digitaal sturen naar de ledenadministratie (ledenadmin@kvstrandgenoegen.nl). Wij verzoeken u de eerste keer het verschuldigde donatiegeld over te maken op rekeningnummer NL90INGB0003764425 t.n.v. Kampeer Vereniging Strandgenoegen te Zandvoort o.v.v. naam donateur.