Meer informatie voor donateurs

Behalve o.a. meedoen aan onze strandactiviteiten, het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering (zonder stemrecht) mogen donateurs een eigen staanplaats aanvragen.

Alleen donateurs kunnen een staanplaats aanvragen. Een donateur kan met het unieke verenigingsnummer een staanplaats aanvragen. Kijk voor meer informatie op het overzicht van Veelgestelde Vragen.

Donateur worden?
Wie eenmaal een staanplaats heeft, geeft deze niet snel op: onze wachtlijst is lang (ongeveer 5-8 jaar) en het verloop binnen onze vereniging is klein. Soms lukt het toevallig om snel geplaatst te worden! Dit ligt aan het aantal aanvragen en opzeggingen in één bepaald kampeerseizoen.

De donateursbijdrage per (wacht)jaar met ons periodieke digitale ‘KVS Nieuws’ bedraagt € 20,00 (vastgesteld voor 2021).

Hoe wordt u zo spoedig mogelijk donateur? Volg de volgende stappen:

  • Vul in, onderteken en e-mail het aanmeldingsformulier Nieuwe Donateur naar onze Ledenadministratie (ledenadmin@kvstrandgenoegen.nl);
  • BELANGRIJK: betaal uw eerst-verschuldigde donateursbijdrage vooruit:
    • Maak (in ieder geval) de minimale donateursbijdrage ad € 20,00 over op
    • Ons bankrekeningnummer NL90INGB0003764425
    • T.n.v. Kampeer Vereniging Strandgenoegen te Zandvoort
    • O.v.v. uw naam

Bent u al donateur, en wilt u uw actuele plek op de verenigingslijst opzoeken?
Kijk eerst even in uw administratie en/of op recente factuur na wat uw verenigingsnummer is.
Uw actuele plek op lijst vindt u dan in de donateurslijst.