Formule 1 en KVS

KVS F1-plan

De F1 komt terug naar Zandvoort. Dat is prachtig voor Zandvoort en de raceliefhebber. Bij KVS willen we natuurlijk wel graag weten wat dit voor ons betekent. Daarom dit F1 plan, om onze leden zo goed mogelijk te informeren. Met als uitgangspunt:

KVS is positief over mogelijke evenementen in en rondom Zandvoort en wij denken graag mee.

Dit plan wordt hier bijgehouden en bevat de laatste informatie die wij hebben. Houd naast deze website ook de communicatie van de gemeente en de media in de gaten, als het gaat om vastgestelde plannen en/of aanwijzingen. Lees ook de recente brief van de wethouder: Update wethouder bereikbaarheid strandhuisjes tijdens F1

Houd rekening met o.a. het volgende:

  • Verwacht dat wegen en/of parkeerplekken rondom het circuit mogelijk eerder dan 30 april 2020 worden afgesloten. Wellicht al begin van afzetting van Zandvoort/boulevard voor auto’s vanaf omstreeks 24 april 2020
  • Verwacht niet dat je bovenaan met de auto kunt komen of parkeren in het weekend van 1-3 mei 2020. Kennelijk worden ook de parkeerplaatsen afgezet in Zandvoort zelf w.o. omgeving Vomar (t.b.v. een tijdelijke fietsenstalling)
  • Verwacht dat delen van Zandvoort niet toegankelijk zijn om aldaar te parkeren
  • Verwacht dat openbaar vervoer naar Zandvoort (iets) langer duurt

Heb je meer informatie? Deel het met ons via secretaris@kvstrandgenoegen.nl.

Hieronder vind je het plan in onderdelen en een downloadbare versie van het hele plan:

Het hele plan als download:

20200311 KVS F1-plan

Meegenomen worden door gemeente m.b.t. F1-organisatie

Feedback van KVS
Wij betreuren het niet (volledig en schriftelijk) in de voorbereidende fases te zijn meegenomen. Er wordt in het concept namelijk helemaal geen rekening gehouden met (toegang tot de) strandhuisjes, of de gebruikers. Het woord strandhuisje komt zelfs in het gehele concept niet eens voor; wel camping en campingbezoekers die wel een doorlaatbewijs ontvangen. Wij verzoeken u onze feedback/bezwaren mee te nemen in het volgende (concept-) Mobiliteits- en andere deelplannen. Daarnaast kijken wij uit naar uitbouwing van samenwerking & inspraak m.b.t. mogelijke andere voorbereidingstrajecten en/of deelplannen. Neemt u ons alstublieft proactief mee?

Afgestemd/geregeld met de gemeente Zandvoort:
– KVS Bezwaarbrief d.d. 11/1/2020
– Eerste officiële brief van de wethouder ontvangen d.d. 5/2/2020
– KVS Herinneringsbrief d.d. 10/2/2020 m.b.t. status van bezwaarbrief
Laatste terugkoppeling van gemeente d.d. 13 februari 2020 op dit KVS-punt: ‘er is overleg geweest met de Federatie van de Kampeerverenigingen. Alternatieven zijn besproken en liggen momenteel ter overweging voor.’ We hebben aan de Federatie gevraagd wat de status is.

Wij (KVS Bestuur) verwachten geen verdere input te kunnen aanleveren.

Bereikbaarheid strandhuisjes

Feedback van KVS
KVS heeft reeds gereageerd op brief van wethouder, mevrouw Verheij-de Haas waarin zij kennelijk verbod oplegt aan ‘de eigenaren van de strandhuisjes Zandvoort’ om van vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei 2020 met de auto of motor te komen naar of te parkeren in Zandvoort. Uw wethouder gaat met haar brief voorbij aan de lopende bezwaarprocedure m.b.t. het Mobiliteitsplan, onze tijdig aangebrachte bezwaren, uw uitblijvende zienswijze op onze bezwaren en -voor zover wij weten- de vaststelling van dat Mobiliteitsplan door uw College. Tevens dat wij parkeervergunningen voor het gebied hebben. Verder wordt door de wethouder kennelijk een algemene maatregel opgelegd: echter, eigenaren kunnen ook inwoners van de gemeente Zandvoort zijn.

Afgestemd/geregeld met de gemeente Zandvoort:
Wachten op informatie van wethouder m.b.t. ‘Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van uw strandhuis tijdens het race-evenement voor mensen met een beperking.’ Per brief wethouder, thans kennelijk: In overleg met het bestuur van de federatie en de wethouder Ellen Verheij is daarom besloten dat u Zandvoort vanaf vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei 2020 niet met de auto of motor kunt bereiken of inZandvoort kunt parkeren. Laatste terugkoppeling van gemeente d.d. 13 februari 2020 op dit KVS-punt: ‘er is overleg geweest met de Federatie van de Kampeerverenigingen. Alternatieven zijn besproken en liggen momenteel ter overweging voor.’ We hebben aan de Federatie gevraagd wat de status is.

Wij (KVS Bestuur) verwachten dat bij afzetting van Zandvoort/boulevard, de vereniging niet per auto te bereiken is. Verder verwachten wij geen aanbieding van alternatieve parkeergelegenheid elders in Zandvoort.

Doorlaatbewijzen

Feedback van KVS
Pagina 29, 4.3. Overnachten lokaal zien wij graag toegevoegd dat ook onze gebruikers doorlaatbewijzen (voor auto en/of fiets) ontvangen. Is het niet om te parkeren dan wel om tijdens het weekend Zandvoort in te kunnen rijden (om eventueel elders te parkeren).

Afgestemd/geregeld met de gemeente Zandvoort:
terugkoppeling van gemeente d.d. 13 februari 2020 op dit KVS-punt: ‘er is overleg geweest met de Federatie van de Kampeerverenigingen. Alternatieven zijn besproken en liggen momenteel ter overweging voor.’ We hebben aan de Federatie gevraagd wat de status is.

Wij (KVS Bestuur) verwachten geen doorlaatbewijzen. Wij zullen wel verzoeken om doorgangspassen voor houders van gehandicaptenparkeerkaart.

Doorgangspas voor houders van gehandicaptenparkeerkaart

KVS Oproep: doorgangspas voor houders van gehandicaptenparkeerkaart nodig?
Heb je een (Europese) bestuurders- of passagiersgehandicaptenparkeerkaart? Geef dan z.s.m. via secretaris@kvstrandgenoegen.nl aan dat je een doorgangskaart nodig hebt voor 1-3 mei 2020. Attentie: geen doorgangspas = kennelijk geen toegang met de auto wanneer Zandvoort afgesloten wordt.

Parkeermogelijkheden (niet op parkeerplaats boulevard, maar in/rondom Zandvoort)

Feedback van KVS
Pagina 59, 12.1 Parkeren autoluw gebied – welke afspraken zijn gemaakt met de gemeente over hoe om te gaan met (fiscale) vergunninghouders? Wij stellen graag voor aan het concept toe te voegen waar (gelet op laatste alinea in de tekst) wij specifiek kunnen parkeren?

Afgestemd/geregeld met de gemeente Zandvoort:
Laatste terugkoppeling van gemeente d.d. 13 februari 2020 op dit KVS-punt: ‘er is overleg geweest met de Federatie van de Kampeerverenigingen. Alternatieven zijn besproken en liggen momenteel ter overweging voor.’ We hebben aan de Federatie gevraagd wat de status is.

Wij (KVS Bestuur) verwachten dat bij afzetting van Zandvoort/boulevard, de vereniging niet per auto te bereiken is. Verder verwachten wij geen aanbieding van alternatieve parkeergelegenheid elders in Zandvoort.

Afsluiting van wegen rondom Zandvoort

Afgestemd/geregeld met de gemeente Zandvoort:
Vooralsnog: vanaf ’s avonds 30 april tot en met 4 mei 2020 zijn de wegen rondom Zandvoort afgesloten. Een doorlaatbewijs (‘bewoners, gebruikers, verblijvers’) of doorgangsbewijs (gehandicaptenkaart) is nodig om voorbij rotonde Unicum of Kopje van Bloemendaal te rijden. Wij (KVS Bestuur) verwachten dat afzetting van Zandvoort/boulevard begint omstreeks 24 april 2020. Houd lokale nieuwsgeving in de gaten.

Aanrijden van strandhuisjes, -units, bouwmaterialen en/of inboedel

Feedback van KVS:
Strandhuisjes – wij stellen graag voor dat in het concept-plan omstandigheden m.b.t., en kengetallen van gebruikers van strandhuisjes worden meegenomen in het volgende plan en andere deelplannen. Ook dat rekening wordt gehouden met mogelijke aanrijden van strandhuisjes, -units, bouwmaterialen en/of inboedel.

Afgestemd/geregeld met de gemeente Zandvoort:
Laatste terugkoppeling van gemeente d.d. 13 februari 2020 op dit KVS-punt:
‘er is overleg geweest met de Federatie van de Kampeerverenigingen. Alternatieven zijn besproken en liggen momenteel ter overweging voor.’ We hebben aan de Federatie gevraagd wat de status is.

Paap adviseerde dat alle strandunits/-huisjes gewoon kunnen worden uitgereden.

Maatregelen gemeente m.b.t. veiligheid/overlast

Feedback van KVS:
VEILIGHEID/OVERLAST: Vooruitlopend op mogelijke andere uitwerkingen of andere concept-deelplannen m.b.t. de organisatie van de Dutch GrandPrix: niet alleen gelet op de intentie om een pendeltransferium precies bovenaan onze vereniging te situeren, voorzien wij ongeregeldheden en schade wanneer geen afdoende voorzieningen, (politie)begeleiding en/of doorstroming aan bezoekers van de Dutch GrandPrix worden geboden.

Afgestemd/geregeld met de gemeente Zandvoort:
Wachten op informatie van wethouder m.b.t. ‘En voor de veiligheid van en het toezicht op uw huisjes.’
Laatste terugkoppeling van gemeente d.d. 13 februari 2020 op dit KVS-punt:
‘er is overleg geweest met de Federatie van de Kampeerverenigingen. Alternatieven zijn besproken en liggen momenteel ter overweging voor.’ We hebben aan de Federatie gevraagd wat de status is.

Maatregelen KVS m.b.t. veiligheid

Afgestemd/geregeld door KVS:
Op dit moment onderzoeken we (bij KVS) welke veiligheidsmaatregelen wij moeten/kunnen treffen, bijvoorbeeld: extra hekken kruispunt afgang en 1ste of 2de rij; beveiligingsmensen; KVS-brief voor (aspirant)leden, donateurs etc. etc.

Afgestemd/geregeld met de gemeente Zandvoort:
Wij (KVS Bestuur) nemen voorzorgmaatregelen voor het weekend van 1-3 mei 2020.

Maatregelen Federatie m.b.t. veiligheid

Ook de Federatie maakt inventarisatie m.b.t. maatregelen t.b.v. de veiligheid. Aan zusterverenigingen is gevraagd plannen te delen.

Laatste terugkoppeling van gemeente d.d. 13 februari 2020 op dit KVS-punt
‘er is overleg geweest met de Federatie van de Kampeerverenigingen. Alternatieven zijn besproken en liggen momenteel ter overweging voor.’ We hebben aan de Federatie gevraagd wat de status is.

Wij (KVS Bestuur) delen onze voorzorgmaatregelen voor het weekend van 1-3 mei 2020 met de zusterverenigingen.

KVS Toiletunit

Zoals vorig seizoen: KVS toiletunit blijft overdag/’s avonds gesloten voor publiek.

KVS ’t Kluphuis

’t Kluphuis is niet toegankelijk voor niet-(aspirant)leden, niet-donateurs.