Heet van de naald!

Een korte update, heet van de naald!

De Federatie laat weten dat er woensdag 29 april een Veiligheidsregio-overleg plaatsvindt m.b.t. mogelijke versoepeling van lokale Corona-maatregelen. En bevestigde dat de wethouder zich buigt over mogelijke pro rato-verrekening! Dit wellicht ook n.a.v. onze brief aan burgemeester en wethouder vorige week? In ieder geval goed dat er over gesproken/nagedacht wordt.

Wij zijn benieuwd!