Maak het over

Een bericht van  de firma Paap met betrekking tot het afrijden van de units:

Aan de vlonders voor en achter mag niets uitsteken en er mag niets aan de vlonders worden gehangen.

Liever nog dan cash-betalingen, heeft de firma dat iedere huisjesbezitter het verschuldigde bedrag overmaakt. Natuurlijk wel als dit op tijd gebeurt. Doe dit dus vóór 5 september, zodat Paap op het moment van rijden een actuele lijst heeft. Mocht u betaald hebben na 5 september, laat Paap op de dag van vervoer via de smartphone zien dat er toch betaald is.

Het rekeningnummer van Paap: NL 19 RABO 0326 33 83 65, ten name van Gebr. Paap, onder vermelding van vereniging, naam en huisjesnummer.

Cash betalen  blijft mogelijk. In september 2019 is het te betalen bedrag: €780 voor de units.

[noot van de webredactie: http://www.gebroederspaap.nl/zandvoort%20h-s.htm voor de planning van het afrijden.]