Nieuws van het Bestuur

Afgelopen dinsdag heeft het Bestuur haar eerste herfst/winter overleg gehad. Een vergadering met flink wat nieuwe gezichten, dus hebben we de tijd genomen om kennis te maken en elkaar bij te praten. Daarnaast hadden we een aantal belangrijke agendapunten, waar we iedereen graag over bijpraten.

Nieuwe samenstelling van het Bestuur

Zoals al eerder gezegd: Het Bestuur is versterkt met een flink aantal nieuwe leden. En dat is superfijn: hoeveel meer handen (en gedachten), hoe lichter het werk!

Met de kandidaat-bestuursleden hebben we afgesproken dat zij volledig meedraaien, maar tijdens de ALV (maart 2020) d.m.v. stemmen moeten worden bekrachtigd. Namens de gehele vereniging ben ik Circe, Irene, Wouter, Dirk, Rudy en nu ook Ilja en Arne ontzettend dankbaar voor hun enthousiasme & inzet!

KVS Commissies

Om een beter overzicht te van de KVS-commissies en -projecten hebben we alle 24 (!) KVS-commissies aangeschreven. We hopen zo beter zicht te krijgen op hun taken en doelen, zodat we ze optimaal kunnen ondersteunen (waar nodig).

Aan iedere KVS-commissie is gevraagd of de commissie-voorzitter met de commissieleden in overleg gaat. Onder andere om een aantal vragen te beantwoorden. O.a.: Nog actief? Wie is de commissie-voorzitter? Wat zijn de successen van 2019 en de plannen voor 2020? Wij verwachten de antwoorden voor 15 oktober a.s. terug.

Attentie: ben je commissielid maar ben je nog niet aangeschreven? Neem dan even contact op met secretaris@kvstrandgenoegen.nl; we vullen graag het overzicht aan! Ook als je andere vragen hebt over jouw commissie kun je hier terecht.

KVS Bestuur Top 5-prioriteiten

Er is veel werk aan de winkel. Om als Bestuur te focussen en ons echt te richten op de prioriteiten hebben we een positieve open discussie gehad. Waar moeten we ons op richten? Waar werken we als Bestuur naar toe?

We hebben de volgende Top-5 prioriteiten afgesproken (niet in volgorde):

  • Leuk KVS Jubileum & Feestweek 2020!
  • Oplossing primaire kampbehoefte: toiletschoonmaak/-beheer & -gebouw
  • Verbetering communicatie met alle partijen (w.o. (aspirant)leden, donateurs, KVS commissies, sponsoren,  ‘buren’, Federatie & gemeente)
  • KVS Meerjarenplan (Welke richting gaan we op als Kampeervereniging? Wat is ons financiële meerjarenplan? Welke (grote) aanpassingen, zoals bijvoorbeeld mogelijke vaste waterleidingen, liggen in verschiet? Hoe zit het met onze vergunning, de zogenaamde Vaststellingsovereenkomst?)
  • Transparantie/tegen het licht houden van fundatie (grondbeginselen) van het KVS Bestuur (Wat is opgeschreven? Wat doen we als Bestuur goed? Waar kunnen we als Bestuur verbeteren? Wat doen we als Bestuur niet?)

Bovenstaande punten geven het Bestuur richting. Dit naast de grote hoeveelheid (dagelijkse) acties. We kunnen de Top5-prioriteiten als ons eigen korte-termijn-plan zien en gaan ons daarop focussen. Voor de goede orde, de Top-5 prioriteitenlijst is een dynamische lijst, en kan naar omstandigheden direct gewijzigd worden.

‘Schoon strandzand’

Op basis van de Top-5 is het Bestuur begonnen met project ‘Schoon strandzand’. We doen een analyse om onder andere (bestuursaansprakelijkheid)risico’s uit te sluiten en waar nodig (juridische) richtlijnen opnieuw tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren.

Hierover in volgende berichten meer.

Financiën t/m vandaag

De financiën van KVS zijn naar omstandigheden goed, maar sterk afhankelijk van het weer, de baromzet en de extra onvoorziene werkzaamheden door Paap. (NB: de inkoop van Paap wordt Federatief geregeld.)

(Wist u trouwens dat ons financiële boekjaar van 1 november tot 31 oktober het jaar daarop loopt?)

Verhoogde toeristenbelasting

De contributie voor 2020 zal vanaf november a.s. worden gefactureerd, exclusief de door de gemeente Zandvoort aangezegde verhoging toeristenbelasting. De gemeente Zandvoort wil met de verhoging van de toeristenbelasting met 75 cent naar € 3,- , onder meer de investering van de Grand Prix dekken.

Houd rekening met een verhoging op jaarbasis van circa €125,- (waarover in volgende berichten meer).

Project Toiletschoonmaker(s)

Een lastig project: relatief hoge eisen, met een relatief laag budget.

Met name vanwege het verplichte karakter van de schoonmaakwerkzaamheden en tegen ‘t licht van hygiënevoorschriften kunnen we niet meer spreken van vrijwilligerswerk tegen een vrijwilligersvergoeding, maar meer van een tijdelijke (zomer)baan met contract & verplichten en daartegenover gestelde beloning.

Het Bestuur stemde daarom in met het idee om eerst een toiletschoonmaker te zoeken, of liever zelfs een team van toiletschoonmakers. Om na evaluatie wellicht uit te breiden naar toiletbeheer. Het project heet daarom ook nu ‘Toiletschoonmaker(s)’.

De vacature gaat spoedig uit.

Niet op de laatste plaats bedank ik de familie Meijer voor hun jarenlange steun en toeverlaat m.b.t. het toiletbeheer en -schoonmaak. Meer dan 20 jaar klaarstaan is niet niks: familie Meijer, namens de gehele vereniging, nogmaals bedankt!

Onze gebouwen

Toiletgebouw: deze week is er een Federatie-overleg waarin de toiletgebouwen weer besproken worden. Mogelijke uitkomst van dat overleg wordt teruggekoppeld.

Kluphuis: het transport van het Kluphuis is helaas niet zonder kleerscheuren gegaan. Het Kluphuis zal -in fases waarschijnlijk- worden gerepareerd, en moet daarvoor wellicht naar een andere locatie.

Op voorhand bedank ik iedere KVS-er die aan onze gebouwen en behoud van onze gebouwen heeft meegewerkt!

Tot slot breng ik dit bericht nog onder uw aandacht: strand(on)genoegen: een schoon strand begint bij jezelf!

Tot zover.

Tot snel, tot horens,

Groet,

Marek, kandidaat-voorzitter

Vragen aan of opmerkingen voor het bestuur? Mail naar bestuur@kvstrandgenoegen.nl.