Update van de voorzitter 26 april 2020

Beste allemaal,

Kleine reminder: het laatste KVS-nieuws wordt het eerst geplaatst op onze KVS-website, en dan op KVS Facebook. Geen lid van Facebook voor automatische nieuwsupdates? Kijk dan regelmatig op onze KVS-website voor het laatste KVS-nieuws! 

Het blijft koffiedik kijken en ik durf het bijna niet te zeggen, maar volgens mij gaan we eerweeks na het strand. We blijven positief! Veel belangrijker: met het gehele Bestuur hoop ik dat iedereen gezond is & blijft tijdens deze moeilijke periode.

Voorziene scenario’s m.b.t. opzetten van het kamp vanwege Corona: onveranderd

Volgens het Bestuur is voor KVS het scenario sinds de laatste update niet veranderd. Tot 20 mei a.s. verwachten wij geen versoepeling van lokale maatregelen voor het opstarten van strandactiviteiten zoals uitrijden en/of opbouwen. We hopen dat de RIVM, de regering en de Veiligheidsregio in de zeer nabije toekomst duidelijkheid geven & de Corona-maatregelen versoepelen wanneer gepast. Wij houden nog steeds rekening met de volgende mogelijke scenario’s:

 1. We mogen niet plaatsen en kampeerseizoen 2020 wordt geannuleerd;
 2. Nu van toepassing: We mogen nu nog niet plaatsen maar (hopelijk) wel op een later moment dit jaar wanneer de Corona-maatregelen minder streng kunnen worden (wij vrezen bovendien dat onze gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zoals toilet-, was- en douchevoorzieningen (deels) gesloten moeten blijven);
 3. We mogen wel plaatsen maar niet gebruiken totdat de Corona-maatregelen daar ruimte voor bieden (wel met onze bijkomende vragen over o.a. kamponderhoud bij storm en beveiliging);
 4. Onze voorkeur: We mogen wel plaatsen en gebruiken met Corona-maatregelen w.o. dat we ons houden aan RIVM-richtlijnen, geen bezoek etc. etc. Als maatregelen dat vereisen kan op een later tijdstip kamperen alsnog verboden worden;
 5. Het oude normale: We mogen wel plaatsen en gebruiken zonder extra voorwaarden waarbij we ons houden aan richtlijnen.

Dagelijks Bestuur van de Federatie & Corona

Het blijft helaas duwen en trekken met het Dagelijks Bestuur van de Federatie. Niet alleen van de Corona, maar ook vanwege een hele waslijst aan openstaande acties w.o. het uitblijven van een duidelijke financiële boekhouding over 2018, 2019 en de begroting 2020.

Het zal toch niet zo zijn dat de voorzitter van de Federatie medio dit jaar opstapt terwijl dit niet is afgerond? Wij hebben onze twijfels, en hebben richting de Federatie en alle zusterverenigingen onze aanhoudende zorgen geuit.

Ook met de Corona-problematiek: Dagelijks Bestuur van de Federatie legt feedback naast zich neer

Onze zustervereniging Helios heeft een goede uitgebreide vragenlijst voor richting de gemeente en Paap opgesteld. Daarvoor heeft KVS gevraagd:

 • Positief: Waaraan moeten we eigenlijk, volgens gemeente, voldoen om wél te mogen staan? Is dat al duidelijk? Dan kunnen we (meer) maatregelen voorbereiden en treffen.
 • Wat zijn de financiële tegemoetkomingen vanuit de gemeente bij geen of een verkort kampeerseizoen?

Ondanks onze vele verzoeken heeft het Dagelijks Bestuur nog steeds niet de vragenlijst van Helios en/of onze relevante vragen aan de gemeente voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur blijkt zelfs de vragen naast zich te hebben neergelegd, en heeft zonder overleg (d.w.z. zonder gedeeld concept-antwoord) richting de gemeente gecommuniceerd. Een ongewenste situatie; het is bovendien onvoorstelbaar waarom het Dagelijks Bestuur niet onze feedback met vragen meeneemt.

Met name duidelijkheid en overeenstemming over mogelijke financiële verrekening van geen of verkort kampeerseizoen zou onrust wegnemen.

Geen afschriften van gestuurde of ontvangen communicatie naar/van de gemeente

Ook hebben wij het Dagelijks Bestuur van de Federatie gevraagd naar originele afschriften van de communicatie van & naar de gemeente. We ontvangen van het Dagelijks Bestuur namelijk alleen stukjes (copy&paste) van kennelijk gestuurde en ontvangen communicatie. Wij hebben al meerdere keren gevraagd om gewoon de gestuurde en ontvangen communicatie één-op-één door te sturen. Het Dagelijks Bestuur weigert, en stelt dat haar briefing richting zustervereniging afdoende is.

Het lijkt ons inziens wel alsof het Dagelijks Bestuur van de Federatie het contact & de feeling met de zusterverenigingen is kwijtgeraakt. Wij zijn met z’n allen ‘de Federatie’, niet alleen het Dagelijks Bestuur. De houding van het Dagelijks Bestuur blijft voor ons een punt van zorg.

De cirkel is rond…

Wij hebben daarom en in de tussentijd zelf maar contact opgenomen met de burgemeester en wethouder van Zandvoort om onze belangen veilig te stellen. Zij verwijzen ons terug naar het Dagelijks Bestuur van de Federatie. Net zoals bij de kwesties m.b.t. de F1. Je zou er moedeloos van worden, maar wij blijven ‘strijdbaar’. Het is alleen zo zonde van de energie.

Positief vooruit: opstarten van het nieuwe kampseizoen 2020

Het KVS Bestuur blijft met de verschillende KVS-commissies onverminderd hard werken aan de voorbereiding van het kampseizoen.

Tijdelijke unanieme Bestuursmaatregel: verlaat-overslaan

Onze kampindeling is definitief na de BALV in het voorgaande jaar. Voor de goede orde, een kampeerder heeft met ondertekenen van het staanformulier (voor het volgende kampeerseizoen) een keuze gemaakt (wel staan, overslaan of stoppen) en ingestemd met een financiële verplichting. Eerder dit jaar heeft KVS Bestuur een noodmaatregel ingezet m.b.t. overslaan. Overslaan is tijdelijk niet mogelijk geweest. Die noodmaatregel is nu omgezet in deze bestuurs(nood)maatregel:

Met oog op mogelijke persoonlijke omstandigheden & beslissingen van kampeerders die wel/niet in de Corona-risicogroepen vallen, is verlaat-overslaan mogelijk onder voorwaarden. We willen namelijk niet dat andere kampeerders financieel opdraaien voor een (late) overslaanbeslissing. Daarom zijn de uitgangspunten van verlaat-overslaan (alleen voor 2020):

 • Verlaat-overslaan is een persoonlijke keuze van de kampeerder
 • (Oudere) kampeerders met bouwhuisjes hebben relatief veel werk aan het opzetten en afbreken
 • Om andere kampeerders niet financieel te belasten met de verlate overslaankeuze: een verlaat-overslaander betaalt in ieder geval het volledige staangeld 2020
  • Tenzij de staanplaats kan worden opgevuld, of
  • Wanneer de gemeente een pro rato (gedeeltelijk) terugbetaling doet van pachtgeld, toeristenbelasting of parkeergelden*

Daarbij opgemerkt dat het KVS Bestuur altijd openstaat voor mogelijke vragen & verzoeken van kampeerders om situaties te bespreken.

*Het KVS Bestuur heeft (sinds begin maart 2020) bij de Federatie aangedrongen om pro rato verrekening van staangeld, toeristenbelasting en parkeergelden met de gemeente te bespreken. Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft de Federatie dit nog steeds niet gevraagd/gedaan. Het is daarom onduidelijk of de gemeente pro rato gaat verrekenen. Houd hier rekening mee!

Download hier gehele bestuurs(nood)maatregel met voorwaarden:

CORONA: KVS-BESTUURSMAATREGEL Verlaat-overslaan in 2020 (mei 2020) (3.3 MiB, 4 downloads)

Tijdelijke unanieme Bestuursmaatregel: tijdelijk langer verblijf in strandhuisje door (klein)kinderen

Voorgesteld wordt om verblijf van (klein)kinderen langer dan 23 dagen in het strandhuisje toe te staan (i.p.v. maximaal 23 dagen conform HHR, artikel 15a), wanneer de hoofd-kampeerder(s) NIET in het strandhuisje verblijft/verblijven vanwege Corona.

Hierdoor heeft de hoofd-kampeerder een extra keuze: verlaat-overslaan of verblijf in strandhuisje door (klein)kinderen. Dit voorstel wordt gedaan als bestuurs(nood)maatregel, omdat er KVS-ers kunnen zijn die wegens gezondheidsredenen geen gebruik willen/kunnen gaan maken van het strandhuisje. Door deze maatregel kan het toch zinvol zijn niet over te slaan, en het strandhuisje op het strand te plaatsen.

De hoofd-kampeerder blijft verantwoordelijk voor staanplaats, -kosten e.d. waarbij (klein)kinderen geen overlast bezorgen & voldoen aan HHR (w.o. donateur zijn).

Download hier de gehele bestuurs(nood)maatregel met voorwaarden:

CORONA: KVS-BESTUURSMAATREGEL Tijdelijk langer-verblijf (april 2020) (1.6 MiB, 6 downloads)

Toiletschoonmaakprogramma vastgesteld

Met dank aan Marleen is ook het toiletschoonmaakprogramma met het Bestuur vastgesteld. Het toiletschoonmaakprogramma behelst het ‘normale’ schoonmaken van de toiletunit, en een opzetje voor schoonmaak- en toiletunittoegangregime tijdens Corona. Indien nodig kan het programma verbeterd en aangepast worden.

Update verzekeringen

Blij te melden dat wij eindelijk de verzekeringspolissen hebben ontvangen van de assuradeur. Rudy kijkt het pakket met de verschillende voorwaarden na: zijn we goed en genoeg verzekerd? Kan het goedkoper? Moeten er verzekeringen bij of af? Bij wie willen we (collectief) verzekerd zijn? Rudy is nog steeds bezig met een mogelijke collectieve verzekeringsoptie voor strandhuisjes. Meer informatie volgt zodra bekend. In de tussentijd: ben je niet of onderverzekerd? Pas zelf je verzekeringen aan!

Update Huishoudelijk Reglement

Al voor de Corona-uitbraak hebben we het Huishoudelijk Reglement nagelopen, en een voorzetje gemaakt met voorgestelde wijzigingen voor het Huishoudelijk Reglement. Dit alleen met doel om het Huishoudelijk Reglement duidelijker te maken. Het concept Huishoudelijk Reglement van 2020 met suggesties kunt u hieronder downloaden.

Wie helpt mee met het uitwerken van de update Huishoudelijk Reglement? Laat het weten via secretaris@kvstrandgenoegen.nl.

Belangrijk: het huidige Huishoudelijk Reglement blijft van kracht. Een mogelijk vernieuwde versie van het Huishoudelijk Reglement is pas van toepassing na instemming tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

KVS STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT - verbeteringsvoorstel, niet bekrachtigd, niet actief (april 2020) (3.1 MiB, 63 downloads)

Volgend kampseizoen 2021

We zijn nog niet begonnen aan het kampeerseizoen 2020, en Irene (Ledenadministratie) staat al in de startblokken met de staanformulieren voor 2021! Dit ter voorbereiding op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering medio dit jaar om de kampindeling 2021 vast te stellen. Houd, eerst helft van mei, je e-mailbox in de gaten. Stuur staanformulieren 2021 voor 8 juni 2020 in!

Korte vragenlijst: wat willen KVS-ers?

Om KVS-ers mee te nemen in onze besluitvorming, wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een korte enquête o.a. met de vragen: Wanneer wil je uiterlijk naar het strand? Met minimaal welke toilet- en/of douchevoorzieningen? Wat vind je van de recente bestuursmaatregelen om Corona-doelgroep-KVS-ers te ontlasten?

Begin volgende week ontvangen staande KVS-ers een e-mail met link naar de KVS-vragenlijst. Heb je al via KVS Facebook je mening laten weten? Vul toch de vertrouwelijke enquête in!

Volgende update

Zodra we meer weten, stellen wij je weer graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Eerst via KVS-website & onze KVS Facebook, en volgens via deze e-mailupdates.

Tot zover, Tot horens,
Blijf voorzichtig & lief voor elkaar,

Groet, Marek

3 gedachten over “Update van de voorzitter 26 april 2020

 • 26 april 2020 om 19:04
  Permalink

  Goed werk bestuur. Luid en duidelijk, hoewel er nog veel vragen zijn, laten we allereerst maar afwachten tot 20 mei a.s. als het volgend advies van de RIVM bekend wordt en de volgende stappen van de regering. Als o.a. de 1.50meter maatregel gehandhaafd blijft kunnen we niet staan want de huisjes staan 90cm. van elkaar. mvg. george en loes van amerongen

 • 27 april 2020 om 08:18
  Permalink

  Een goed bestuur is het halve werk!
  Het is zonde van de tijd, dat de Federatie niet mee denkt met de verenigingen. Toch blijven vol houden, ondanks alle tegenwerking. En misschien een accountant in schakelen?
  Overigens staan de huisjes wel op 90 cm, maar die zijn niet besmettelijk.
  En KVS-ers zijn wel zo slim om op het terras of achter de 1.50m in stand te houden.

 • 28 april 2020 om 12:24
  Permalink

  Dank aan het bestuur voor de update. Het is duidelijk en tevens onduidelijk, want hoe nu verder? Ik ben met HR.Peters eens dat men in rondom het huisje voldoende afstand kan bewaren met goede wil. Het probleem ligt bij het sanitair. Een goed chemisch toilet kan dat gedeeltelijk oplossen. Thuis douchen is een optie. Bij mooi weer op het voorstrand onder koude douche zoals vroeger (toen functioneerden we ook ) en beschikten we niet over een warme douche!
  En is er al gedacht aan het clubhuis? Hoe ziet U dat?

Reacties zijn gesloten.