Update van de voorzitter: KVS tegen Corona

Beste allemaal,

We zitten in heftige tijden. Allereerst hoopt het gehele KVS Bestuur dat u en uw naasten gezond zijn & blijven tijdens deze wereldwijde uitbraak van het Corona-virus. Let goed op uzelf en op uw naasten!

Update 30 maart 2020 – komende donderdagmiddag vindt er in Zandvoort (op gepaste afstand!) een gesprek plaats tussen burgemeester/wethouder en de Federatie. KVS -net als andere zusterverenigingen- heeft input geleverd voor het gesprek. De Federatie neemt tijdens het gesprek met de gemeente nog geen besluiten.

Aansluitend belt de Federatie met Paap voor verdere afstemming, en donderdagavond informeert de Federatie de zusterverenigingen. Onze volgende update zal daarom waarschijnlijk aanstaande donderdagavond zijn.

Update 28 maart 2020

***KVS-bestuursmaatregel (noodsituatie)***

Beste KVS-ers,

Bijzondere tijden, en lastige beslissingen die (nog) gemaakt moeten worden.

We zitten allemaal noodgedwongen in hetzelfde schuitje: onze definitieve kampindeling is al gemaakt, verplichtingen zijn aangegaan w.o. staangelden betaald, en bulldozeren al gedaan.

Op dit moment hebben we nog geen recente overslaan-verzoeken ontvangen. Maar beter vooraf communiceren, dan achteraf rechttrekken: het KVS Bestuur heeft unaniem besloten om vanaf dit moment voorlopig geen overslaan-verzoeken te accepteren. Details volgen.

Dit is wellicht voorbarig. Wij weten ook niet wat wel/niet komen gaat, en wij hebben ook veel vragen. Wanneer er uitzonderlijke situaties zijn, horen we natuurlijk graag.

Blijf voorzichtig!
Namens het volledige Bestuur.

 

Update 27 maart 2020, 20:00u – Slecht nieuws update: voor het eerst gebruik van woord ‘strandhuisje’ en ‘slaaphuisje’ in de (nood)verordening. En per direct noodverordening van veiligheidsregio Kennemerland van kracht: vooralsnog geen plaatsing van strand- en/of zogenaamde slaaphuisjes. En sluiting van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen die zijn opgenomen in de noodverordening in beginsel gelden tot en met maandag 6 april 2020, met uitzondering van het verbod op evenementen in artikel 2.1, derde lid (tot 1 juni 2020).

In de tussentijd: vriendelijk verzoek om niet Paap te bellen over hoe & wat. Bel wel je andere (winter)opslag of vervoerder.

Een update volgt zo spoedig mogelijk (gepland voor maandagavond na overleg Federatie en gemeente).

 

Update 27 maart 2020

***OPROEP***

Beste KVS-ers inclusief (aspirant-)leden, donateurs, sponsoren en diegenen die ons een warm hart toedragen,

De situatie raakt ons allemaal diep. Voor zover dat mogelijk is, goed dat we zoveel mogelijk (digitaal) met elkaar in contact proberen te blijven: doe dat wel veilig en conform opgelegde maatregelen.

Niet alleen gelet op onze KVS Kernwaarden (met ezelsbruggetje: VitamineS.A.P.): Samenwerken, Actief, Positief met Veiligheid voorop, hierbij oproep aan:

Onze secretaris Circe brengt met het KVS bestuur graag KVS-ers zo goed mogelijk samen.

 

Update 26 maart 2020, 19:48u – de wethouder heeft de Federatie gebeld dat morgen einde van de dag/ begin van de avond besluiten worden genomen.

Eigenlijk zoals eerder gepland.

 

Update 26 maart 2020 – heet van de pers, en een beetje vroeg dus met slag om de arm!

De loco-burgemeester van Zandvoort, de heer Berendsen liet onze Federatie weten dat de burgemeester om 17:00u vandaag een persconferentie geeft/gaf.

Het gaat waarschijnlijk om bevestiging van aangescherpte (landelijke) maatregelen, en wellicht over het wel/niet instellen van verbod m.b.t. aanwezigheid op het strand. Dit dan mogelijk via een zogenaamde noodverordening van de Veiligheidregio.

De Federatie heeft de loco-burgemeester benadrukt dat de zusterverenigingen scenario’s hebben besproken w.o. sowieso annuleren van (feest)activiteiten.

Zodra er meer detail bekend is, volgt een update.

 

Update 25 maart 2020 – geen nieuws helaas.

De gemeente laat weten dat het helaas niet is gelukt een antwoord te geven op de vragen. De burgemeester en/of wethouder neemt a.s. vrijdag bestuurlijk contact op met de Federatie.

Namens KVS heb ik de Federatie gevraagd naar afschrift van de vragen. Wij weten niet precies wat is voorgelegd aan de gemeente. Ook heb ik de Federatie gevraagd in geval er een voorstel komt, dit voorstel eerst met alle zusterverenigingen wordt gedeeld/besproken.

 

Update 24 maart 2020 – het KVS Bestuur is door de Federatie op de hoogte gesteld dat gemeente Zandvoort (hopelijk) op 25 maart 2020 verdere mededelingen kan doen over de situatie.

 

23 maart 2020 – het KVS Bestuur onderschat deze situatie niet: de snelheid van de verspreiding & de impact van het virus moet serieus genomen worden. Het virus verspreidt niet zichzelf, mensen doen dat.

Het Bestuur is daarom begonnen met het bespreken & voorbereiden van mogelijke maatregelen m.b.t. het Corona-virus & onze vereniging met veel oudere mogelijk kwetsbare leden.

 

Opzetten van het kamp

De Federatie gaat met de gemeente deze week in gesprek m.b.t. opzetten van alle kampen.

We houden rekening met mogelijke volgende scenario’s o.b.v. rijks- en/of gemeentelijke instructies:

  1. We mogen niet plaatsen en kampeerseizoen 2020 wordt geannuleerd;
  2. We mogen nu nog niet plaatsen maar pas op een later tijdstip als de Corona-maatregelen minder streng worden;
  3. We mogen wel plaatsen maar niet gebruiken totdat de maatregelen daar ruimte voor bieden;
  4. We mogen wel plaatsen en gebruiken onder voorwaarden w.o. dat we ons houden aan richtlijnen. Als maatregelen dat vereisen kan op een later tijdstip kamperen alsnog verboden worden;
  5. We mogen wel plaatsen en gebruiken zonder extra voorwaarden waarbij we ons houden aan richtlijnen.

Ad: onze voorkeur heeft scenario 4 of 5. Mogelijke voorwaarden kunnen zijn: geen bezoek, tenzij noodzakelijk ter ondersteuning bij het opbouwen (maximaal drie mensen, niet behorend bij het gezin).

Voor alle scenario’s geldt dat er later gesproken moet worden met de gemeente over de financiële gevolgen voor onze kampeerders (staangeld en toeristenbelasting).

Bovendien zal er bij scenario 1 en 2 een afspraak met o.a. Paap/gemeente moeten komen m.b.t. het langer opslaan van units/huisjes op de huidige of een andere locatie. Bij scenario 3 spelen de vragen: hoe onderhouden we het kamp bij storm etc., en hoe zit het met de beveiliging?

Wij wachten de resultaten van de Federatie-bespreking met de gemeente af, en berichten KVS-ers zo spoedig mogelijk.

 

Alle KVS-(feest)activiteiten 2020 geannuleerd

Het nieuw bekrachtigde KVS-bestuur heeft niet de eer om direct na de recente ALV te adviseren over moeilijke maar toch noodzakelijke maatregelen m.b.t. geplande KVS-(feest)activiteiten. Het Bestuur heeft feedback gevraagd & ontvangen van de verschillende KVS-commissies w.o. de Jubileum-, Feest-, Sport-, Kinderactiviteiten- en barcommissie.

O.b.v. recente RIVM-berichtgeving, onze KVS Kernwaarden met Veiligheid voorop, en gelet op de vele oudere KVS-ers die mogelijk in de doelgroepen vallen, neemt het Bestuur geen enkel risico.

Het Bestuur heeft unaniem besloten dat alle KVS-(feest)activiteiten voor 2020 zijn of moeten worden geannuleerd. Het Bestuur neemt hierdoor mogelijke onrust weg onder KVS-ers. En, KVS volgt hierbij de beslissingen van zusterverenigingen die ook alle (feest)activiteiten hebben geannuleerd.

Ter informatie: bijeenkomsten (o.l.v. organisatie door KVS) kunnen beboet worden (geschat op EUR 4.000,–), en opgemerkt wordt dat de Burgemeester mogelijke kampementen (direct) kan sluiten. Voor de goede orde, (aspirant-)leden zijn zelf verantwoordelijk voor mogelijke boetes.

Samengevat: KVS annuleert alle (feest)activiteiten in 2020. Het Bestuur wil allereerst focussen op het opzetten van het kamp. En dan, in de toekomst nadenken over mogelijke (feest)activiteiten en/of het hebben van feestactiviteiten gepast is.

We vertrouwen op begrip.

Wees en blijf voorzichtig, en lief voor elkaar!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur