Van de Penningmeester – financieel verslag

Van de PenningmeesterVan de Penningmeester,

Ieder jaar wordt er weer verwacht dat ik een stukje schrijf over het afgelopen, financiële, jaar. Uiteraard niet erg, maar ik lees dan altijd nog even het stukje van het jaar ervoor. In mijn stukje van vorig jaar schrijf ik, dat ik optimistisch ben voor de toekomst voor wat betreft de werkzaamheden van de penningmeester. Helaas is gebleken dat het verwerken van de administratie ook nu weer een enorme klus is.

Deels mijn eigen fout, door de komst van onze kleine verschuiven de prioriteiten enigszins. Ook gaan in mijn bedrijf de zaken niet onverdienstelijk en is de tijd voor “privé” dingen wat in het gedrang gekomen. Resultaat is dat ik de totale administratie in één keer moet doen, wat weer meer werk met zich meebrengt. Een deel van de problemen ligt echter bij enkelen van u. Als u de cijfers bekijkt ziet u dat het debiteurensaldo dit jaar erg hoog is. De oorzaak is dat leden niet tijdig hun kampeergeld betalen. Ook het incasseren verloopt moeizaam, terwijl dit nu juist zo makkelijk zou moeten zijn. Het hoge aantal storno’s brengt echter veel werk met zich mee. Binnen het bestuur hebben wij dit uiteraard besproken en wij hebben moeten besluiten dat er dit jaar strenger toegezien zal worden op de betalingen. Het huishoudelijk reglement laat ons de ruimte boetes op te leggen. We zullen dan ook dit jaar bij iedere te late betaling een boete gaan opleggen van € 25,=. Dit geldt tevens voor gestorneerde incasso opdrachten, als er niet binnen een week na de incasso zelfstandig wordt overgemaakt. Bij herhaaldelijk te laat betalen kunnen wij zelfs overgaan tot schorsing, iets wat het bestuur uiteraard liever niet doet.

Helaas is mijn verdere verhaal ook niet erg positief. Zoals u weet is er met de gemeente een contract afgesloten waarbij de pacht, 5 jaar lang, jaarlijks wordt verhoogd. Ook dit jaar resulteert dat weer in een verhoging van € 40,= op het kampeergeld. Dat is echter nog niet alles. De gemeenteraad heeft besloten dat de toerist de slechte financiële toestand moet gaan oplossen. Daarom is de toeristenbelasting weer verhoogd. Dit geeft als resultaat dat voor het komende seizoen de toeristenbelasting naar € 369,90 gaat. Op het moment dat wij de facturen voor u maakten was dit nog niet bekend. Er zal dus gedurende het seizoen nog een factuur volgen voor het verschil.

Om dan toch nog een beetje positief te eindigen, kan ik mededelen dat ons jaar niet negatief is afgesloten. Ondanks de oninbare sponsorgelden heeft K.V.S. het jaar met een klein positief verschil kunnen afsluiten. Rest mij, na dit redelijk zure verslag, alleen nog u allemaal een mooi kampeerseizoen te wensen en vooral veel plezier tijdens het 80 jarig jubileum. Helaas kunnen Natasja, Finn en ik hier niet bij zijn i.v.m. andere bezigheden.

Vriendelijke groeten,

Ivo Lemmens