Van de voorzitter – maart 2020

Beste allemaal,

Vorige week dinsdagavond hadden wij een drukbezette & positieve KVS Algemene Ledenvergadering met veel stemgerechtigden, en dat is fijn. Ik ben blij te melden dat het hele kandidaat-Bestuur nu bekrachtigd is: het volledige Bestuur gaat samen met alle KVS-ers mooie dingen blijven doen. En vooral van het strand genieten! Uitkomst van de ALV d.d. 10 maart 2020 in grote lijnen:

ALV-boekje volgend jaar geheel digitaal

Vrijwel iedereen had zelf het ALV-boekje geprint (of keek mee met buurman of -vrouw) – dank aan Ilja voor de grote redactieklus! Zoals gezegd: dit was een overgangsjaar m.b.t. het ALV-boekje, waarbij we welgeteld drie verzoeken ontvingen voor een geprinte versie. We zetten deze kostenbesparing door, en versturen het ALV-boekje volgend jaar alleen nog digitaal.

Ontvangen positieve feedback m.b.t. de ALV

‘Hoewel er ontzettend veel op de agenda stond, duurde de vergadering niet (te) lang, en konden we vlot en gericht de vele belangrijke agendapunten doorlopen. Er was ruimte voor het stellen van vragen die al dan niet naar aanwezig groepsbelang werden behandeld. We hebben nog nooit zoveel gestemd. Leuk team, dat nieuwe bestuur!’

ALV samengevat

 • Décharges verleend m.b.t. Financiën 2019
 • Alle zichtbare en onzichtbare krachten ook met een ludieke traktatie bedankt voor inzet! o W.o. de 33 verschillende commissies waarin 88 actieve KVS-ers
 • Dank aan Ciska en Peter Meijer voor goede zorgen
 • Kandidaat-)Bestuur bedankt – Volledige Bestuur bekrachtigd
 • Het bijgewerkte KVS organogram komt op de KVS website
 • Commissie van Beroep, en Kascontrolecommissie aangevuld met reserves; beide bekrachtigd
 • KVS EHBO-team aangevuld, meer informatie over KVS EHBO volgt.
 • KVS-ers binnen en buiten de vereniging blijven o.b.v. KVS Waarden & Normen met elkaar in gesprek. Onze KVS Waarden & Normen zijn Veiligheid voorop, Samenwerken, Actief & Positief (ezelsbruggetje: VitamineS.A.P.)
 • KVS F1-plan staat bijgewerkt online; KVS gaat particuliere beveiliging tijdens F1 inzetten (met iets meer uren dan het Bestuur initieel had voorgesteld); n.a.v. zaalpeiling zullen waarschijnlijk veel KVS-ers in het kamp aanwezig zijn
 • KVS Voorstellen kunnen door iedereen gedaan worden. We hebben binnen KVS namelijk zogenaamd ons-gevoel, niet een zij (Bestuur) en wij (Kampeerders); we doen dingen samen beter, en leuker bovendien. Heb je een voorstel of idee? Ga eerst naar de betreffende commissie, en vul (eventueel samen) het voorbeeld KVS Voorstel in.
 • Voorstel versneld-staander alleen met doel m.b.t. invulling van toiletschoonmaak zonder wijzigingen goedgekeurd: aanwezige Marleen en Andries van harte welkom geheten als onze nieuwe toiletschoonmakers
 • Voorstel aanvulling HHR artikel 19 m.b.t. noodsituaties zonder wijzigingen goedgekeurd
 • Voorstel kleine aanpassing HHR artikel 9 m.b.t. (bestuurlijke) boetes zonder wijzigingen goedgekeurd – Begroting 2020 zonder wijzigingen goedgekeurd
 • Voorstel KVS Contributies 2021 zonder wijzigingen goedgekeurd (2021: EUR 920,– kampeergeld, donateurs naar EUR 20,– per jaar)
 • M.b.t. toiletunit: geen versnelde legionellatesten met oog op hoge kosten; wel kijken naar mogelijkheden om volgend jaar voor het seizoen al te testen; onveranderd: gesloten deuren tijdens het seizoen (m.u.v. evenementen); verzoek ventilatiekronen te installeren
 • Superleuke intro van de Jubileumcommissie met uitnodigingsflyer voor KVS85 van 22-25 juli 2020
 • Stro-commissie toegevoegd als nieuwe commissie ☺

KVS Financiën budgetten voor 2020

Dirk draagt nu de Financiën aan Rudy over, waarop Rudy de vastgestelde 2020-budgetten zal delen met diegene(n) die budgetten hebben met een beknopt proces over hoe we met budgetten omgaan. Ons inkoop-, factuuraccorderings- en betaalproces wordt snel online gezet.

Nog steeds open punt sinds de vorige update: de verzekeringen moeten nog onder loep worden genomen.

Afronding project Toiletschoonmakers

Zeer uitdagend project met veel (persoonlijke) meningen, hoge eisen & nu een goede invulling. Op naar een positieve projectafronding n.a.v. de ALV-instemming over de versneld-staander optie: Marleen en Andries van Duinen zijn aangesteld als onze nieuwe toiletschoonmakers, ontzettend enthousiast en nu ook onderdeel van KVS. Verschillende processen moeten nu worden opgestart/uitgeschreven. Bijvoorbeeld:

 • Waar hangt straks de AED? De AED blijft in de buitenkast van Ciska en Peter Meijer hangen.
 • Waar haal ik straks mijn krantje? Ciska en Peter stoppen namelijk met de kranten. Kranten haal je zelf (o.a. in het dorp). Peter blijft wel de vlaggen doen wanneer voor hem mogelijk.
 • Waar haal ik straks mijn douchemuntjes? Die haal je zelf in rolletjes bij o.a. je bank of wissel je -wanneer mogelijk- tijdens openingsuren in ‘t Kluphuis. De Kascommissie gaat niet wisselen.
 • Wanneer in het begin van het seizoen mogen we douchen? Nadat we positieve (negatieve) legionellatestresultaten hebben ontvangen. Mededelingen zullen bij de toiletunit worden aangekondigd.
 • Verder wordt gewerkt aan: waar meld ik een storing aan douche of toilet? En, bij wie wordt de storing dan uitgezet?

Wil je de processen meehelpen uitschrijven? Laat het weten!

Opstarten van het nieuwe kampseizoen!

Kampuitzet:
Behalve het zo recht mogelijk laten lopen van de afgang tussen de huisjes nabij ziekenboeg, zijn er vooralsnog geen wijzigingen m.b.t. het uitzetten van het kamp: we behouden de fietsenstalling, en Paap zal een banket zand t.b.v. de feesttent vormen.

Reminder:
(transport)verzekeringen door eigenaren strandunits/-huisjes Tot nu toe had Paap, voor zijn rekening een extra verzekering bovenop die EUR 3,40 per kilo vervoer gesloten, maar volgens nieuwe EU-regels mag zo’n extra verzekering alleen worden gesloten door de eigenaar zelf. Rudy, onze Penningmeester koppelt z.s.m. mogelijke (collectiviteits)verzekeringopties terug. Denk ajb zelf & proactief aan mogelijke persoonlijke/extra verzekeringen van je eigendom.

Evenementen rondom KVS

Wij gaan op onze KVS-website een overzicht plaatsen met de laatste updates m.b.t. evenementen rondom KVS. Voor zover eventinformatie met het Bestuur is gedeeld, kan hierdoor iedere KVS-er op ieder moment goed op de hoogte blijven. Weet je meer over een bepaald evenement? Deel het ajb.

Corona

Wees voorzichtig en blijf gezond! We zitten in heftige tijden m.b.t. het corona-virus. Het Bestuur begint al voorzichtig na te denken over mogelijke (verplichte/opgelegde) maatregelen m.b.t. wel/niet uitrijden, opzetten van het kamp en tijdslijnen. Dit doen we in het algemene belang en ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus: de gezondheid van iedereen heeft prioriteit. Via de KVS-website, onze social media en deze updates houden we KVS-ers op de hoogte van de nieuwste kampontwikkelingen.

Uitstel F1?

Ons bereikte afgelopen vrijdag berichten m.b.t. F1: ‘de organisatie van de Nederlandse Grand Prix is vrijdagmiddag nog in afwachting van duidelijkheid rond de Formule1-race op Zandvoort. Het doorgaan van de Grand Prix is zeer twijfelachtig, nu de eerste races van het Formule1-seizoen zijn afgelast vanwege het coronavirus. Formula One Management (FOM) en autosportbond FIA meldden vrijdag dat het Formule1-seizoen waarschijnlijk pas eind mei van start kan gaan. Daarmee zou de Nederlandse Grand Prix op 3 mei komen te vervallen.’

Tot zover, tot horens, tot op het strand,

Groet, Marek