Verlaat voorstel voor de ALV

Voorstel voor mogelijkheid tot BEPAALD PARDON

In januari stuurde ik (mede namens enkele andere kampeerders) een stuk naar het bestuur met het verzoek om die tekst als voorstel aan de vergadering voor te leggen. Het ging over wie er in ons huisje mag logeren. Dat stuk is nu niet geplaatst in het vergadernummer, omdat het bestuur zelf al een ander voorstel op dit vlak had geformuleerd. Daarmee was een deel van onze tekst ook achterhaald, maar ons voorstel zou ik toch graag als aanvulling op het bestuursvoorstel willen handhaven.
Daarom hieronder een deel van de oorspronkelijke tekst – zodat u weet waar het om gaat.

We zouden 3 seizoenen willen mogen experimenteren met de regeling ‘Bepaald Pardon’.
Dat wil zeggen dat de regel rond logeren blijft zoals ze is (of zoals ze wordt op 7 maart), maar er kan ook een BP aangevraagd worden bij het bestuur voor een ‘geval’ dat er net buiten valt.
Het bestuur kan deze taak natuurlijk desgewenst uitbesteden aan een vertrouwenscommissie als de ALV daarmee instemt.
Er wordt dan dus een eenmalige uitzondering op de regel gemaakt.

Onder welke voorwaarden precies – dat weten we nog niet. Dat zal in de praktijk geleerd moeten worden. Ieder jaar zal er dus geëvalueerd en desgewenst bijgesteld moeten worden En wie nu al suggesties ter verbetering heeft > graag! We houden ons aanbevolen.

Om mee te beginnen denken we nu aan de volgende voorwaarden:
. er moet sprake zijn van een aantoonbaar familie- en/of samenlevingsverband;
. het BP moet op tijd zijn aangevraagd (vóór 5 januari) zodat bestuur of commissie in maart tijdens ALV kan melden wat er dat jaar in dat opzicht te verwachten valt;
. BP-er(s) moeten met naam, adres en telefoonnummer bekend worden gemaakt bij bestuur en buren (misschien ook foto?);
. BP-er(s) moeten bekend zijn met strandleven en op de hoogte zijn van onze regels;
. BP-er(s) moeten verklaring ondertekenen waarin ze zich bereid verklaren om zich aan onze regels te houden.

En last but not least > als er toch sprake van verhuur blijkt te zijn (geweest), en er dus in strijd gehandeld is met de intentie van deze regel en er gesjoemeld is met de voorwaarden, dan wordt het lid dat verhuurde zonder pardon en voor het leven geschorst.

Met hartelijke groet!
Corine Weerman